Спасем украинский лес

В каких областях Украины больше всего рубится леса в объектах ПЗФ

В.Е. Борейко, А.С. Головин, А.О. Паламарчук, А.С. Силичев, П.П. Швидун, А.А. Яровой

 

Анализ, проведенный Киевским эколого-культурным центром, показывает, что среди областей, лидирующих в 2013-2014 гг. по объему заготовленной древесины в объектах природно-заповедного фонда (природные и биосферные заповедники, национальные парки, региональные ландшафтные парки, заказники, дендропарки, памятники природы и заповедные урочища) на первом месте с большим отрывом (в два раза!) находится Черновицкая область (114533 куб. м), на втором – Закарпатская область (87295 куб. м.), на третьем – Черниговская (64336 куб. м). В лидерах этой группы также находятся Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Ривненская, Хмельницкая область, а также, что очень интересно- и две степные области – Херсонская (39076 куб. м) и Одесская область (35336 куб. м).

По площади рубок в объектах ПЗФ на первом месте – Винницкая область (5247 га), на втором месте – Закарпатская область – 2310 га, на третьем – Черновицкая область – 2081 га. Среди лидеров в этой группе также Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Ивано-Франковская, Ривненская области и степная – Одесская область (1055 га). Читать полностью »

23.05.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Обгрунтування недоцільності скасування « Сезону тиші» заради боротьби зі шкідниками лісу

Терехова Вікторія Валеріївна,

ентомолог, старший викладач кафедри зоології ХНУ ім. В.Н Каразіна

 

 

Дотримання “сезону тиші” у лісі на території природо-заповідного фонду є одним з ключових факторів збереження біологічного різноманіття, яке є запорукою гармонійного і сталого існування лісової екосистеми. Здорові ліси взагалі не потребують жодних «санітарних» заходів.

Оптимальні терміни лісогосподарських заходів, які в тому числі враховують максимізацію прибутку, були встановлені ентомологами. Згідно з результатами досліджень фенології небезпечних стовбуровихшкідників, у Лівобережному Лісостепу України вирубування слід проводити післязакінчення вегетації (в зимовий період) та вивозити зрубанудеревину не пізніше 15 березня наступного року.

Санітарні рубки взагалі мають проводитись лише за особливих умов та після всебічного обстеження і моніторингу відповідних ділянок лісу. Якщо основна задача санітарних рубок полягає в тому, щоб разом із деревиною видаляти осередки розмноження комах, то це треба робити вже після того як вони цю деревину заселили (і до того, як вилетить нове покоління жуків).Досліджувана нами динаміка різноманіття і чисельності жуків ксилофагів, показує наступний результат. Сумарна кількість видів та кількість дорослих особин комах-ксилофагів поступово зростає і досягає максимуму в першій половині червня. Це означає що в цей час комахи відкрито літають, розселяються і відкладають яйця. З середини червня кількість та різноманіття дорослих комах-ксилофагів поступово знижується. Одночасно з цим починається активний розвиток їхнього потомства в стовбурах дерев. Тому якщо є задача разом з деревиною видалити личинок ксилофагів, найдоцільніше це робити після середини червня, щоб максимальна кількість жуків встигла відкласти яйця і почався розвиток молодого покоління комах в деревині. Читать полностью »

19.05.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Сколько леса рубится в природно-заповедном фонде Украины

В.Е. Борейко, А.С. Головин, А.О. Паламарчук, А.С. Силичев, П.П. Швидун, А.А. Яровой

 

 

На протяжении 2014г. – первой половины 2015 г. Киевским эколого-культурным центром путем проведения анкетирования природных и биосферных заповедников, национальных природных парков, Минприроды

Украины, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства была собрана информация по рубкам в ПЗФ.

Обобщенный материал приводится в таблице (рубки леса в среднем за год по каждой категории ПЗФ)

Природные и биосферные заповедники НПП РЛП Заказники Заповедные урочища Памятники природы
га куб. м. га куб. м. га куб. м. га куб. м. га куб. м. га куб. м.
Масштабы рубок леса за год 533 17841 18720 328289 4512 65496 9600 412488 2040 105432 193 4584

Читать полностью »

18.05.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

“СЕЗОН ТИШІ” ТА САНІТАРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, завідувач лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

 

Предисловие

 

В начале мая сразу несколько центральных украинских телеканалов ( 5 канал, 112 канал, ICTV ) распространили подготовленную волынскими лесниками информацию, что , якобы, из-за Сезона тишины ( 1 апреля-15 июня) , во время которого запрещено во всех лесах Украины ( ст. 39 Закона Украины ” О животном мире” ), проводить любые санитарные рубки,  массово распространились короеды и они грозят гибелью волынским сосновым лесам. Чувствуя, что в этом заявлении много фарисейства ( на самом деле волынских лесников скорей всего беспокоит не борьба с короедами, а невозможность два с половиной месяца заготавливать под видом санитарных рубок деловую древесину), мы обратились к ведущему в Украине специалисту  по борьбе с ” вредителями ” леса, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, академику Лесной академии наук Украины, заведующему лабораторией защиты леса Украинского научно-исследовательского института лесгного хозяйства а агролесомелиорации им. Г.Высоцкого Валентине Львовне Мешковой. Ниже публикуем ее  ответ, в котором четко сказано, что  санитарные рубки для уничтожения короедов нужно проводить только  после заселения ими деревьев и до вылета жуков нового поколения.  Наиболее  ранний вылет  короедов нового поколения в Украине регистрируют  в третьей декаде июня, то-есть  с 20 июня. А Сезон тишины заканчивается уже 15 июня. Поэтому лесники имеют все  разрешенные украинским экологическим законодательством временные возможности для организации эффективной борьбы с короедами. Если, конечно, их интересует  именно борьба с короедами. А не кое-что другое. Читать полностью »

14.05.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Польза от «вредителей» леса лесным экосистемам

В.Борейко, И. Парникоза

 

Каждый вид, в том числе виды-«вредители», занимает свое положение в круговороте веществ и является носителем уникальной генетической информации.

Гусеницы некоторых бабочек, весной объедая листья и хвою лесных деревьев, способствуют более равномерному отложению опада, а поступления испражнений насекомых способствует подкормке растений (Роль, 2011). В среднем на каждый гектар леса приходится 500 грамм птиц, 3-4 кг грызунов, 15 кг крупных млекопитающих и до 300 кг насекомых. В отдельные годы масса некоторых бабочек возрастает до 600 кг на 1 гектар (Роль, 2011). Вся эта масса «вредителей» леса, попадая в почву, превращается в плодородный гумус (Роль, 2011). Многие вредители, поедая листья, хвою, стебли, еще и являются опылителями этих растений, что также нельзя сбрасывать со счетов. Читать полностью »

01.05.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Ура! Сессия Днепропетровского облсовета ввела мораторий на рубки в лесах области

Киевский эколого-культурный центр и ЭкоПраво-Киев одержали еще одну большую победу в борьбе за заповедность. На этот раз сессия Днепропетровского  облсовета ввела мораторий на  сплошные рубки в лесах области, в том числе и  в обьектах ПЗФ. Решение

         № 184-8/VIІ   « Про збереження полезахисних лісових смуг та тимчасову заборону вирубки дерев у лісах і лісових масивах Дніпропетровської області на період до 01 квітня 2018 року»  было принято 24.03.2017 года.

 При поддержке депутатов  фракции Радикальной партии О.Ляшко и фрации Самопомощи. 

Днепропетровская область стала седьмой, после Киевской, Закарпатской, Винницкой, Херсонской , Полтавской, Волынской, а также города Киева, запретивших рубки в обьектах ПЗФ. Таким образом,  уже одна треть областей Украины ввела моратории на рубку леса в ПЗФ или вообще в лесах области.

Решение сессии Днепропетровского облсовета  о моратории на сплошные  рубки в лесах  тут: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Foblrada.dp.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE__%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%9B%D0%9E%D0%92_.doc

Пресс-служба КЭКЦ

11.04.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Практически каждый второй заказник Киевщины превращен в лесопилку, свалку мусора, царскую охоту или застроен толстосумами (фоторепортаж)

Владимир Борейко

Киевский эколого- культурный центр подвел итоги своих экспедиционных исследований заказников Киевской области, которые проводились более двух лет. Главный вывод  очень тревожный- практически каждый второй заказник Киевщины превращен в лесопилку, свалку мусора  или царскую охоту. Что бы не быть голословным, покажем некоторые фото с нашими  комментариями.

Гидрологический заказник местного значения ” Копачивский”
Находится в Обуховском районе у села Копачив и Березове. Охраняет пойму реки Стугна.  В селе Березове недалеко от дома 57 какой-то толстосум незаконно залез в заказник, строя фазенду. Несомтря на то, что это заказник, здесь ведутся охоты которое организовывает охотничье хозяйство “Киевское”.
Незаконная застройка заказников дачами происходит  также по границам заказников ” Козинский”, ” Гореницкий” и др.
IMG_7591 IMG_7612 IMG_7608 IMG_7606
Ландшафтный заказник общегосударственного значения ” Козинский”
В заказнике  на территории около 50 га, с 2006 г. незаконно сооружен гольф-клуб, который постоянно расширяет свои владения.Для этого незаконно были осущены болота и маленькие озера, насыпаны горки, вырублены кусты и деревья, уничтожены дикие растения, вместо которых насеяна газонная  трава, которая постоянно подстригается  тракторами и поливается автоматически  из соседних болот, чем нарушается гидрорежим заказника.Здесь отдыхают толстосумы и их жены из элитного коттеджного местечка Конча-Заспа .
Смотрим видео и фото:
IMG_7533 IMG_7561 IMG_7564 IMG_7565 IMG_7566 IMG_7572 IMG_7574 IMG_7578 IMG_7582 IMG_7588 SCREEN_MAKS_22.jpg-1465401071 SCREEN_MAKS_24.jpg-1465401086 slider_big_fixed_4NmlFoS4
Орнитологический заказник Пирновский
Находится у села Пирнове Вышгородского района. В 2012 г. часть сосен, растущих в заказнике, была незаконно  вырублена под строительство дач. На фото-незаконный забор где будет построена дача.
Проблемний-заказник-Пірнівський-3 Проблемний-заказник-Пірнівський-6

Лесной заказник общегосударственного значения  “Жуков хутор”

Заказник ” Жуков хутор” очень пострадал от сплошных санитарных и  так называемых  “лесовосстановительных” рубок. На фото ( А.Плыги)- сплошные рубки в заказнике ” Жуков хутор” , хорошо видны следы сплошных рубок , которые с 2005 по 2010 г. значительно увеличились на карте заказника, сделанной с космоса. По данным А.Плыги с 1996 г. по 2014 г. в заказнике сплошными рубками вырублено 44,7 га.

Жуків_хутір-576x1024 Жуків-Хутір Новый-рисунок Новый-рисунок-1 Новый-рисунок-12-300x118 Новый-рисунок-13

Читать полностью »

05.04.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Экологический вред от расчистки леса от захламленности и мелиоративного лова рыбы в обьектах ПЗФ

В.Борейко, И.Парникоза

 

Ликвидация захламленности - убирание в лесах мертвой древесины- поваленного сушняка, стволов упавших деревьев, хвороста, валежника и порубочных остатков. Относится к так называемым «санитарно-оздоровительным мерам». Проводится силами лесопользователей. Согласно Санитарных правил в лесах Украины, утвержденных Кабмином Украины 27 июля 1995 г. № 555, Правил улучшения качественного состава лесов, утвержденных Кабмином Украины 12 мая 2007 г, № 724 ликвидация захламленности является обязательным мероприятием в лесах Украины. Согласно Санитарных правил в лесах Украины, на одном гектаре леса должно оставаться не более5 куб. метров мертвой древесины (Борейко, Левина, 2016). Читать полностью »

05.04.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Юшкевич уходи! Пикет Гослесагенства Украины

24 марта 2017 г. экологические организации-Живая планета, Киевский эколого-культурный центр, ЭкоПраво-Киев, ДОП ” Зубр”, Белый орел провели очередное пикетирование Гослесагенства Украины.  Пикетирующие предьявили  Гослесагенству Украины  два требования=1.Согласовать проект Указа Президента Украины о создании Днепровско-Тетеревского нацпарка на месте бывших охотугодий Януковича на площади более 30 тыс. га. 2. Отставка врио. главы Гослесагенства Украины К.Юшкевич, которая торомозит развитие заповедного дела в стране и развалила лесное хозяйство.
Пикетирующие нарубили дров для Юшкевич ( видно ей все мало леса на продажу) , но она так и не вышла к активистам за дровами.  Участники пикета направили петицию в Кабмин Украины и Президенту Украины с требованием  снять Юшкевич, так как она защищает охотничье наследство Януковича в Сухолучье.
                                                                   
  Комментарий руководителя пикета, Заслуженного природоохранника Украины Владимира Борейко
Мы будем проводить пикет за пикетом  -возле Гослесагенства, Министерства аграрной  политики Украины , Кабинета Министров Украины до тех пор, пока Гройсман не примет решение об отставке Юшкевич. Мы также будем  добиваться всеми возможными средствами создания Днепровско-Тетеревского нацпарка на месте бывших охотугодий Януковича. Понятно, что кому-то из Администрации Президента  эти угодья уже очень понравились. Но время для охотничьего беспредела уже не то.
Clip Clip_5 Clip_6 DSC00183 DSC00191 DSC00206 DSC00225
Пресс-служба КЭКЦ

24.03.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес

Экологически вред от лесокультурной деятельности, борьбы с “вредителями” и т.п. в заповедных обьектах

Вл.Борейко, И.Парникоза, КЭКЦ

 

Искусственная посадка леса активно проводится во многих заповедниках, например, в Ялтинском горно-лесном, Днепровско-Орельском, причем в последнем сажали не только сосну, но и интродуцент – акацию, что является грубым нарушением ст. 16 Закона «О природно-заповедном фонде Украины», запрещающей интродукцию новых видов животных и растений.

Лесокультурная деятельность в заповедниках, прежде всего создание лесных питомников и посадки леса значительно отличаются от природного возобновления леса.

Экологический вред от лесокультурной деятельности, посадки леса

а)  Создание новой природной среды

В результате посева и посадки леса человек изменяет природную среду, что еще чаще всего сопряжено с изменением почвы и приданием ей новых свойств (Краснитский, 1983). Это объясняется прежде всего тем, что лесокультурная деятельность всегда связана с нарушением целостности верхнего горизонта почвы. Читать полностью »

01.03.2017   Рубрики: Борьба за заповедность, Новости, Спасем украинский лес


Страница 10 из 21« Первая...89101112...20...Последняя »