Браконьерско-охотничье лобби опять жаждет крови лосей

Охотники подали в суд на Министерство  экологии  и Национальную Академию наук Украины, желая  отменить приказ министра О.Семерака  о внесении лося в Красную книгу. Они хотят убивать лося.Им  глубоко наплевать, что численность животного за последние 20 лет резко сократилась. Нужны пикеты зоозащитников и экологов у суда. И еще. 

Давайте будем требовать запрета всей охоты на всех животных в Украине  на 10 лет.

Пресс-служба КЭКЦ

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, мКиїв, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Суддя  – О.М. Чудак 

Засідання по справі: 26.11.2018 о 14 год. 15 хв. 

Категорія справи №

826/7264/18

Адміністративнісправи; Справизіспорів з приводу забезпеченняреалізаціїконституційних прав особи, а такожреалізації статусу депутата представницького органу влади, організаціїдіяльностіцихорганів, зокремазіспорівщодо:.

Надіслано судом: 27.06.2018.Зареєестровано: 28.06.2018.Оприлюднено: 03.07.2018.
Дата набраннязаконноїсили: 14.05.2018
Номер судового провадження: не визначено
 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

 

У Х В А Л А 

14 травня 2018 року м. Київ № 826/7264/18

 

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Чудак О.М., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Метос» до Міністерства екології та природних ресурсів України, Національної академії наук України про визнання протиправними рішень, зобов’язання вчинити певні дії,

встановив:

08 травня 2018 рокуТоварство з обмеженою відповідальністю «Метос» (ТОВ «Метос») звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовноюзаявою до Міністерстваекології та природнихресурсів України, Національноїакадемії наук України, в якійвисловленопрохання:

-          визнатипротиправним та скасуватиподанняНаціональноїкомісії з питаньЧервоної книги України щодозанесення лося європейського до Червоної книги України за категорією «вразливий»;

-          визнатипротиправним та скасувати наказ Міністерстваекології та природнихресурсів України від 19 грудня 2017 року №481 «Про внесеннязмін до Перелікувидівтварин, щозаносяться до Червоної книги України (твариннийсвіт)»;

-          зобов’язатиМіністерствоекології та природнихресурсів України виключити з Червоної книги України лося європейського за категорією «вразливий».

Підставою для звернення з позовноюзаявоюдо суду стала, на думку позивача, необґрунтованістьрішення про внесення лося європейського до Червоної книги України, відсутністьпідстав для йогоприйняття та необхідністьпроведеннядодатковогоякісногооблікучисельностіданого виду.

Позовназаява і додані до неїдокументи є достатніми для відкриттяпровадження у справі.

Зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перевірено.

Відповіднодо пункту 4 частинидев’ятоїстатті 171 Кодексу адміністративногосудочинства України про прийняттяпозовної заяви до розгляду та відкриттяпровадження у справі суд постановляєухвалу, в якійзазначається за якими правилами позовногопровадження (загальногочиспрощеного) буде розглядатися справа.

З урахуванням складу учасниківсправи, характеру правовідносин, предмету спору та відсутностіклопотання про розглядсправи за правилами спрощеногопозовногопровадження, суд дійшоввисновку про наявністьпідстав для розглядусправи за правилами загальногопозовногопровадження.

На підставівикладеного, керуючисьстаттями 171, 173, 248, 256 Кодексу адміністративногосудочинства України,

 

ухвалив:

 

Прийнятипозовнузаяву до розгляду та відкритипровадження у справі за позовомТовариства з обмеженоювідповідальністю «Метос» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 67-Б) до Міністерстваекології та природнихресурсів України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35), Національноїакадемії наук України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54) про визнанняпротиправнимирішень, зобов’язаннявчинитипевнідії.

Розглядати справу за правилами загальногопозовногопровадження з призначеннямпідготовчогозасідання на 24 вересня 2018 року об 13:50 год., зал судового засідання №9 Окружного адміністративного суду містаКиєва, щознаходиться за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1.

Позивачунадати до підготовчогозасідання:

- оригіналидокументів, доданих до позовної заяви, для їхогляду у засіданні.

Встановити сторонам строки для поданнязаяв по сутісправи:

- відповідачупротягомп’ятнадцятиднів з дня врученняухвали для поданнявідзиву на позовнузаяву та протягомп’ятиднів з дня отриманнявідповіді на відзив – для поданнязаперечень;

- позивачупротягом десяти днів з дня отриманнявідзиву – для поданнявідповіді на відзив.

Відзив на позовнузаяву, відповідь на відзив, заперечення разом з доказами, якимипідтверджуютьсяобставини, на яких вони ґрунтуються, та документами, щосвідчать про їхнадісланняіншимучасникамсправи, надати (надіслати) через канцелярію Окружного адміністративного суду містаКиєва, щознаходиться за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1.

Інформацію по справіможнаотримати на офіційному веб-порталісудовоївлади України за адресою:http://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/.

Відповідно до частинидругоїстатті 256 Кодексу адміністративногосудочинства України ухваланабираєзаконноїсили з моменту їїпідписаннясуддею та може бути оскаржена з питаньпідсудності за правилами, встановленимистаттями 295-297 Кодексу адміністративногосудочинства України.

 

Суддя                                                                                           О.М. Чудак 

22.10.2018   Рубрики: Новости, Спасем сурка и лося в Украине