Архив за Июль 2014

КЭКЦ обнаружены новые подзаконные акты по заповедному делу, нарушающие Закон

В рамках кампаниии “Заповедникам-заповедность” Киевским эколого-культурным центром обнаружены новые утвержденные Минприродой Украины нормативные документы, нарушающие действующее законодательство.

29 декабря 2005 г № 530 Минприродой Украины были утверждены “Методические рекомендации о составе и содержании проекта организации территории национального природного парка, охраны, восстановлении и рекреационного использования его природных комплексов и обьектов”, грубо нарушающие ст. 16 и 21 Закона “О природно-заповедном фонде Украины”, Читать полностью »

15.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Обсуждение проблемы сенокошения в степных заповедниках с энтомологами

10 июля 2014 г. в Институте зоологии НАНУ состоялось обсуждение проблемы сенокошения в степных заповедниках и его влияния на энтомофауну заповедных территорий. В обсуждении приняли участие научные сотрудники Института зоологии НАНУ, кандидаты биологических наук, энтомологи- А.Г.Котенко, И.Г.Плющ, А.А.Петренко, В.Ю.Назаренко, а также директор КЭКЦ Вл.Борейко. Во вступительном слове Вл.Борейко обрисовал современные методы сенокошения в степных заповедниках Украины , Читать полностью »

13.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Sianokosy w stepowych zapowiednikach Ukrainy: zysk czy ochrona różnorodności biologicznej?

Jednym z najbardziej dyskusyjnych zagadnień w ochronie przyrody jest kwestia
prowadzenia działań regulacyjnych w zapowiednikach
1
, czyli ingerencji, która w opinii tych,
którzy ją opracowują powinna blokować naturalną sukcesję i konserwować stan aktualny
chronionego ekosystemu. Ulubionym polem dyskusji dla zwolenników działań regulacyjnych
jest tematyka stepowa. Przy czym w stosunku do zwolenników ochrony absolutnej często
wysuwają oni argumenty, że każde rozważania teoretyczne powinny odnosić się do surowej
realności. Jednak argument ten w równym stopniu można zastosować w odniesieniu do
zwolenników działań regulacyjnych, których teoretyczne rozważania również mają mało
wspólnego z rzeczywistością, Читать полностью »

13.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Idea ochrony absolutnej w pracach amerykańskich ekofilozofów

Drugim krajem, obok Rosji, w którym samodzielnie i niezależnie od Rosji wysunięto
ideę ochrony absolutnej były Stany Zjednoczone Ameryki. Przy czym, o ile w Rosji (ZSRR)
idea ta był sformułowana i opracowana przez naukowców ekologów, to w USA zrobili to w
pierwszej kolejności ekofilozofowie. Oni jako pierwsi zwrócili uwagę na takie najważniejsze
wartości przyrody jak wolność, wola, dzikość i autonomia, bez których dzika przyroda
zmienia się w przyrodę „oswojoną”, zarządzaną.
Szacunek dla prawa przyrody do wolności i dzikości sięga jeszcze do czasu życia ojca
amerykańskiej ekofilozofii Henrego Thoreau i twórcy amerykańskiej ochrony przyrody,
pisarza i ekofilozofa Johna Muira [7].
Idea ochrony wolności jako najważniejszej wartości dzikiej przyrody narodziła się
praktycznie jednocześnie w dwóch bardzo od siebie odległych krajach – Rosji i USA. W
pierwszej dekadzie XX wieku rosyjski pionier ochrony przyrody, zoolog, profesor A.P.
Siemionow Tjan-Szanski (syn znanego rosyjskiego podróżnika) zaznaczył, że „wolność jest
potrzebna dzikiej przyrodzie, tak jak jest ona konieczna także ludziom” [8]. Wespół ze swoim
kolegą, innym znanym rosyjskim pionierem ochrony przyrody, profesorem zoologii G.A.
Kożewnikowem, mówił, że takim miejscem, które zabezpiecza wolność ocalałym
fragmentom dzikiej przyrody powinna być nowa forma obszarowej ochrony przyrody –
zapowiednik.
Pojęcie „dzika przyroda” jest ściśle związane z wolnością i niezależnością. Według
jednej z definicji „dzika przyroda” to samoregulujące się, samorozwijające się, niezależne
środowisko życia dzikich zwierząt i roślin. To miejsce, które zachowało się w znacznym
stopniu nie zmienione przez człowieka i nie zarządzane przez niego. Znajdujące się w stanie
wolnym, samookreślającym się, samoregulującym się i niekontrolowanym.
Dzika przyroda istnieje sama przez się i sama dla siebie.
Pojęcie „dzika przyroda” pochodzi z języka staroceltyckiego i oznacza „niezależne,
samowystarczalne ziemie”. Nie mogą być one oswojone, zasiedlone. Są wolne od wszelkiej
ludzkiej kolonizacji.
Dzika przyroda, z definicji powinna być dzika i wolna. To jest jej główna cecha
fizyczna. Samo pojęcie „dzika”, jak napisał Henry Snyder, ma w sobie podtekst znaczeniowy
– bezład i łamanie zasad [5]. Bowiem każde uporządkowanie pozbawia prawa do wolności.
Dzika przyroda – to ziemia posiadająca własną wolę. Читать полностью »

13.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Zapowiedniki jak więzienia

Amerykańscy obrońcy przyrody wierzą, że, jak powiedział Roderick Nash: „Ochrona i
zarządzanie dziką przyrodą – to prawdziwy wkład kulturalny Stanów Zjednoczonych w
ochronę przyrody”.
O ile ochrona dzikiej przyrody rzeczywiście jest znaczącym wkładem do światowej
cywilizacji, o tyle pytanie czy wkład ten, tak jak jest on zwykle pojmowany, jest rzeczywiście
z etycznego punktu widzenia pożytecznym, pozostaje nadal problematyczne. Читать полностью »

13.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

O konieczności tworzenia obszarów chronionych dla ochrony rosyjskiej przyrody

Na kongresach, które organizowane są głównie po to by specjaliści konkretnych
dziedzin mogli spotykać się ze sobą, oraz w celach propagowania idei tak w kręgach
specjalistów jak i w szerszych kręgach społeczeństwa po to by prowadzić agitację wokół
konkretnego zagadnienia, mają prawo zaistnienia nie tylko takie wykłady, które prezentują
wyniki jakichś nowych badań, ale i takie, które mają na celu rzucenie światła na jakieś
konkretne zagadnie. Nawet jeśli jest to zagadnienie stare czy też choćby ogólnie znane, Читать полностью »

13.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Ochrony absolutna – przyszłość ochrony przyrody

Przyroda jest wspólnym domem wszystkich ludzi bez względu na rasę, mowę,
wyznanie czy miejsce zamieszkiwania. Oddziaływanie człowieka na przyrodę w zasadzie na
całym świecie miało zawsze podobny, eksploatatorski charakter. Jedynie w różnych
regionach nasilenie tego recesu było różne. Zatem presja na przyrodę jest cechą wspólną
wszystkich ludzi. Na szczęście idee, pomysły czy koncepcje jej ochrony również są tym, co
łączy ludzi z różnych nieraz bardzo oddalonych miejsc na ziemi. My tutaj w Polsce znamy i
cenimy dokonania rodzimych obrońców przyrody. Читать полностью »

13.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Мечта Ф.Штильмарка осуществилась! Прорыв идеи абсолютной заповедности в Польшу

10525896_653157091419962_2021069357261141340_nРады Вам сообщить, что вышел юбилейный номер природоохранного польского журнала «Дикая жизнь». В этом году ему исполнилось 20 лет. Данный номер посвящен абсолютной заповедности под лозунгом «Абсолютно нужно!». Как отмечает редактор журнала Гжегож Божек: «Идея абсолютной заповедности не является хорошо известной в Польше, поэтому стоит познакомиться с ней ближе. Читать полностью »

11.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Нарушения заповедного режима в заповеднике Михайловская целина

ни одна из многочисленных дорог в заповеднике не перекрыта шлакбаумамиDSC_9627
аншлаг заповедника испорчен выстрелами охотников-браконьеровDSC_9643
ни одна из многочисленных дорог в заповеднике не перекрыта шлакбаумами DSC_9577
в соседнем селе Жовтневое есть хата, куда свозится заготовленное в заповеднике сеноDSC_9651

10.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости

Нарушения заповедного режима в заповеднике Михайловская целина

заготовленное в заповеднике сеноDSC_9637
в нарушении ст. 16 Закона “О природно-заповедном фонде Украины” сено заготовливается в заповеднике с использование посторонних механических транспортных средствCSC_9702
заповедник Михайловская целина экологами-регуляторами превращен в колхозDSC_9635
скошенное сено в заповеднике скирдуется тракторамиDSC_9621

10.07.2014   Рубрики: Идем в Европу-строим заповедность, Новости


Страница 2 из 3123